نصب انواع دزدگیر با قابلیت های تلفن کننده و پیامک

فعال و غیرفعال کردن توسط تلفن همراه

به همراه چشم های بی سیم و با سیم

با کارکرد در هنگام قطع برق

 

دزدگیر اماکن